Bruggen naar Succes: een ander kijk op dyslexie en lezen.

Bruggen naar Succes is een manier om het lezen, schrijven en leren te verbeteren. Het uitgangspunt is visualiseren.

Iedereen kan visualiseren, we hebben alleen niet geleerd het toe te passen op het lezen en schrijven. Visualiseren is een vaardigheid die alle mensen van nature hebben. Visualiseren van taal wordt ook wel woordherkenning genoemd.

Deze methode, ontwikkeld door Olive Hickmott, leert je o.a. hoe je woorden in je visuele geheugen kan opnemen. Je lezen, schrijven, concentratie, geheugen en helderheid van geest kan je hierdoor verbeteren.  De focus ligt op het leren van vaardigheden voor visueel leren en hoe je je energie kunt beheren. Door voorbij eventueel aanwezige diagnoses van leerproblemen te kijken en de nadruk te leggen op wel aanwezige fantastische vaardigheden overkom je beperkende symptomen.

Wat deze methode anders maakt is: