Ik ben aangesloten bij de VBAG en RBCZ waardoor de meeste verzekeringen een geheel of gedeeltelijke vergoeding geven indien u aanvullend verzekerd bent. Het bedrag gaat niet ten koste van uw eigen risico. Raadpleeg voor details uw polis voorwaarden.

VBAG en RBCZ aansluiting betekent dat ik ook aangesloten ben bij een door de overheid erkende geschillencommissie(Quasir). Uiteraard probeer ik een klacht eerst met uzelf op te lossen.  Komen we er niet uit dan kunt u via de beroepsvereniging een klachtenfunctionaris inschakelen.  Meer informatie hierover is te lezen op https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen